Ons privacybeleid

In dit privacybeleid leggen we uit wat persoonsgegevens zijn, welke soorten persoonsgegevens we verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens verzamelen, hoe ze worden verwerkt en wat uw rechten zijn. U kunt er zeker van zijn dat we uw persoonsgegevens met zorg behandelen.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals contactinformatie, bestelgegevens,  commerciële voorstellen, financiële gegevens of productgegevens.

2. Onze algemene principes voor de verwerking van persoonsgegevens

We houden ons aan onderstaande principes bij het verwerken van uw persoonsgegevens:

 • We verzamelen alleen persoonsgegevens voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden;
 • We verzamelen geen persoonsgegevens die verder gaan dan nodig om deze doelen te bereiken;
 • We gebruiken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld, behalve zoals hier vermeld of met voorafgaande toestemming;
 • We dragen persoonsgegevens niet over aan derden, behalve zoals hier vermeld of met voorafgaande toestemming;
 • We doen ons best om te zorgen dat informatie actueel is door u aan te moedigen uw persoonsgegevens regelmatig te controleren;
 • We treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen accidentele of onwettige vernietiging, of accidenteel verlies of accidentele wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking;
 • We slaan persoonsgegevens niet langer op dan nodig.

 

3. Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken
Als u met ons of onze zakenpartners* in contact treedt, dan verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken kunnen bestaan uit:

 • Uw persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer, IP-adres en taal.
 • Uw aankoopgegevens, zoals leveradres, factuuradres, bestelinformatie (productnaam, artikelnummer, serienummer), aankoopdatum, betalings- en/of bankgegevens.
 • Uw gebruikersinformatie, zoals informatie over overige AV-apparatuur en domotica - inclusief serienummers en artikelnummers, soort product- en appgebruik, datum en frequentie, inloggegevens voor diensten van derden (o.a. Deezer, TuneIn, Roon, Tidal, social media).
 • Financieel-administratieve gegevens, zoals facturen, betaalgegevens, bankrekeningnummers en betalingsafspraken.
 • Aanvragen voor klantenservice en technische ondersteuning, garantie-informatie, plaats van aankoop en andere relevante informatie waar wij of onze zakenpartners naar kunnen vragen om uw verzoek in behandeling te nemen.
 • Informatie die u verstrekt bij het invullen van vragenlijsten, enquêtes en feedbackformulieren.
 • Uw gedragsinformatie, verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags en andere identifiers om uw voorkeuren te onthouden.


4. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken
We verzamelen en verwerken alleen gegevens als ten minste één van onderstaande doelen van toepassing is:

 • Wij voorzien u van al dan niet gepersonaliseerde informatie over nieuws, evenementen, wedstrijden en soortgelijke marketinginhoud met betrekking tot audiovisuele producten en domotica, waaronder die van Bang & Olufsen. Wij verwerken alleen uw gegevens als u daar toestemming voor hebt gegeven. 
 • Wij behandelen uw inkooporders, voltooien aankooptransacties, zorgen voor levering van het gekochte en behandelen eventuele retouren. Onze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarin u een van de partijen bent.
 • Wij voorzien u van relevante software-updates voor uw producten en maken uw toekomstige aankopen gemakkelijker door uw verzendgegevens vast te leggen. Dit gegevensgebruik is noodzakelijk voor het legitieme belang van ons en onze zakenpartners en wordt niet beschouwd als schadelijk voor u.
 • Wij bieden u service, behandelen uw verzoeken of klachten en voorzien u van garantieondersteuning. Onze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarin u een van de partijen bent.
 • We zorgen voor een betere klantervaring door u te voorzien van persoonlijke voordelen, zoals persoonlijke aanbiedingen. Wij verwerken alleen uw gegevens als u daar toestemming voor hebt gegeven. 
 • Wij voorzien u van een aangepaste app-gebruikerservaring, door bijvoorbeeld de installatie van uw huidige en toekomstige product(en) op meerdere apparaten gemakkelijker te maken, door u (gecombineerde) producten te laten beheren en een voorkeursgeluidsprofiel te laten kiezen, door u gemakkelijker toegang tot productadvies en garantievoorwaarden te bieden en door meerdere gebruikers binnen hetzelfde huishouden te ondersteunen bij het gebruik van door ons of onze zakenpartners geleverde producten. Wij verwerken alleen uw gegevens als u daar toestemming voor hebt gegeven. 
 • Wij voeren analyses en statistieken uit op gebruikstype, datum en frequentie van door ons of door onze zakenpartners geleverde producten om te ontdekken hoe deze worden gebruikt, de kwaliteit ervan te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen. Dit datagebruik is noodzakelijk voor het legitieme belang van ons en onze zakenpartners en wordt niet beschouwd als schadelijk voor u.
 • Wij verzamelen uw feedback met betrekking tot uw gebruik van producten en -diensten die door ons of onze zakenpartners zijn geleverd. Wij nodigen u uit om enquêtes, vragenlijsten of feedbackformulieren in te vullen, maar verwerken uw gegevens alleen als u daar toestemming voor hebt gegeven. 

Indien u ervoor kiest om ons de gevraagde en benodigde persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen wij mogelijk niet volledig voldoen aan uw verzoek om advies, garantie of ondersteuning.

 

5. Waar we uw persoonsgegevens opslaan en verwerken
In beginsel worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Uw persoonsgegevens kunnen echter worden overgebracht buiten de EER tussen bedrijven die met ons samenwerken c.q. onze zakenpartners en collega-bedrijven.

In geval van overdracht van uw persoonsgegevens aan derde landen, zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wordt de geldige wet- en regelgeving inzake dergelijke overdrachten nageleefd en zullen relevante juridische en veiligheidswaarborgen zijn gegarandeerd voor een dergelijke overdracht.


6. Onze openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derden
In beginsel verzamelen en verwerken we gegevens om onze producten, diensten of aanbiedingen te faciliteren of te verbeteren. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet en delen de genoemde gegevens niet met derden, behalve voor zover aangegeven in dit privacybeleid. 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden onthullen voor zover dit vereist is door de wet, een gerechtelijk bevel of een besluit van een bevoegde overheidsinstantie en met het oog op wetshandhaving. Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens delen met onderstaande externe partijen: 

 • Onze zakenpartners* voor het leveren van producten en diensten aan u, om te zorgen voor een consistent niveau van dienstverlening voor al onze producten en diensten, en om onze producten, diensten en uw klantervaring te verbeteren.
 • Externe partijen die diensten voor ons uitvoeren, zoals facturering, verkoop, marketing, IT-ondersteuning, reclame, analyse, onderzoek, klantenservice, productserviceondersteuning, verzend- en inkooporderverwerking, opslag van gegevens, validatie, veiligheid, preventie van fraude, betalingsverwerking en juridische diensten. Dergelijke externe partijen hebben toegang tot uw gegevens om deze diensten uit te voeren, maar mogen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. 
 • Aanbieders van muziek- en/of video streaming diensten Wanneer u verbinding maakt met een externe streamingdienst via B&O-producten, kunnen wij informatie over u delen die nodig is om de levering van de content van derden mogelijk te maken.
 • Aanbieders van diensten t.b.v. het rippen, digitaliseren en optimaliseren van uw video- en muziekcollectie.
 • Derden om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Derden in geval van een fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overdracht of andere vervreemding van alle of een gedeelte van de activa of aandelen van Bang & Olufsen Amsterdam (inclusief, zonder beperking, in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).
 • Andere derden, afhankelijk van uw toestemming.

Als wij uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde, nemen we alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan zijn verplichtingen met betrekking tot geheimhouding en privacy inzake de bescherming van uw persoonsgegevens. De openbaarmaking geschiedt in overeenstemming met de wettelijke vereisten, met inbegrip van het aangaan van overeenkomsten voor de verwerking van gegevens met de betrokken derde(n), om te zorgen dat persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies, de toepasselijke wet- en regelgeving en voor het door ons opgegeven doel worden verwerkt en om te zorgen voor afdoende veiligheidsmaatregelen.


7. Hoe we uw persoonsgegevens bewaren
We bewaren informatie over u niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de informatie was verzameld. De lengte van de periode waarin we de informatie bewaren, hangt af van de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld en gebruiken.

 • Persoonsgegevens in verband met uw aankoop en productgarantie-informatie worden bewaard en verwerkt gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de aankoopdatum, tenzij u een verlengde garantieperiode hebt verkregen of dergelijke gegevens rechtmatig voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het aanbieden van persoonlijke voordelen of informatie, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven of voor het nastreven van onze juridische claims, wanneer het bewaren van dergelijke informatie noodzakelijk wordt geacht.
 • Persoonsgegevens met betrekking tot onze direct marketing aan u worden bewaard en verwerkt gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum waarop u voor het laatst onze marketingcommunicatie hebt geopend of anderszins interesse hebt getoond in dergelijke communicatie.
 • Persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van apps en productsoftware-update(s) worden bewaard en verwerkt voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum waarop u voor het laatst een app van ons of onze zakenpartners hebt gebruikt. 
 • Persoonsgegevens in verband met uw gebruik van door ons of onze zakenpartners geleverde producten worden bewaard en verwerkt gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf het eerste gebruik van het product in kwestie, tenzij dergelijke gegevens rechtmatig worden verwerkt voor andere doeleinden, zoals het u bieden van persoonlijke voordelen of informatie, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven of voor het nastreven van onze juridische claims, wanneer het bewaren van dergelijke informatie noodzakelijk wordt geacht.
 • Persoonsgegevens met betrekking tot het door ons aan u bieden van persoonlijke voordelen worden bewaard en verwerkt voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van uw laatste aankoop van een product van ons of onze zakenpartners. 
 • Persoonsgegevens met betrekking tot uw feedback op onze producten en diensten worden bewaard en verwerkt voor een periode van twee (2) jaar vanaf de voltooiingdatum van de enquête, de vragenlijst of het feedbackformulier in kwestie.

Relevante persoonsgegevens worden verwijderd na het verstrijken van de bovengenoemde termijnen, tenzij dergelijke gegevens rechtmatig kunnen worden bewaard en verwerkt voor andere verwerkingsdoeleinden, voor zover daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. 


8. Cookies
We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags en andere identifiers om uw voorkeuren te onthouden, om te begrijpen hoe websites en apps van ons en van zakenpartners worden gebruikt en voor het personaliseren van ons marketingaanbod.

Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst als u een website bezoekt en waarmee we: (1) uw computer herkennen; (2) uw voorkeuren en instellingen opslaan; (3) begrijpen welke webpagina's u hebt bezocht; (4) uw gebruikerservaring verbeteren door het leveren en meten van de effectiviteit van content en advertenties die zijn toegesneden op uw interesses; (5) zoekopdrachten en analyses uitvoeren; en (6) helpen met beveiligings- en beheersfuncties. Sommige cookies worden geplaatst in uw browsercache, terwijl cookies die verband houden met flash-technologieën bij uw Adobe Flash Player-bestanden worden opgeslagen.

Pixels zijn kleine elektronische tags met een unieke identifier die worden verborgen in websites, online advertenties en/of e-mails en ontworpen zijn om: (1) gebruiksgegevens te verzamelen zoals advertentieweergaven of clicks en het percentage geopende e-mails; (2) de populariteit van de reclames te meten; en (3) toegang te krijgen tot gebruikerscookies.

Doordat we aanvullende technologieën gaan gebruiken, kunnen wij ook informatie verzamelen via andere methodes.

U kunt uw instellingen wijzigen om een melding te krijgen als er een cookie wordt geïnstalleerd of bijgewerkt, of u kunt cookies helemaal blokkeren. Raadpleeg het hoofdstuk "Help" van uw browser voor meer informatie. U kunt ook het gebruik van flash-technologieën, waaronder flash cookies en lokale opslagobjecten, beheren met beheerprogramma's die op de website van Adobe staan. Houd er rekening mee dat door het blokkeren, uitschakelen of beheren van sommige of alle cookies, u mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde functies of aanbiedingen op websites of apps.


9. Verantwoordelijke voor de verwerking
Domus Barlaeus BV, tevens h.o.d.n. Bang & Olufsen Amsterdam, Van Baerlestraat 116, 1071 BC  Amsterdam is de gegevenscontroller en verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 


UW RECHTEN

10. Toegang tot uw persoonsgegevens en overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in te zien en te ontvangen, en u hebt het recht om die gegevens aan een derde te sturen als u dat wilt. 


11. Bijwerken en/of wissen van uw persoonsgegevens
Wij moedigen u aan om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te wijzigen als er een verandering in uw persoonsgegevens plaatsvindt. Dit kunt u doen door een mail te sturen aan info@bang-olufsen.amsterdam en hierin zowel de oude als nieuwe gegevens te vermelden.
U kunt uw persoonsgegevens ook door ons laten verwijderen door ons hierom te verzoeken via een mail aan info@bang-olufsen.amsterdam of door op de uitschrijflink te klikken onderaan een van onze e-marketingberichten. 

Na uw verzoek daartoe zullen uw persoonsgegevens onverwijld worden verwijderd, maar het kan wel twee (2) maanden duren totdat alle opgeslagen informatie ook uit onze back-up is verwijderd.


12. Het recht om uw toestemming in te trekken

Een aantal van onze verwerkingsactiviteiten kan gebaseerd zijn op uw toestemming. In zo‘n geval hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die voor de intrekking is uitgevoerd.

Als u uw instemming intrekt, zullen wij, onze zakenpartners en eventueel door ons ingeschakelde derden die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, ophouden met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, tenzij en voor zover de verdere verwerking of opslag is toegelaten of vereist volgens de geldende wet over de bescherming van persoonsgegevens of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

Houd er rekening mee dat wij als gevolg van de intrekking van uw toestemming mogelijk niet kunnen voldoen aan uw verzoek om diensten aan u te  verlenen. 


13. Recht op beperking van de verwerking en recht op bezwaar
U hebt het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, indien:

 • de persoonsgegevens niet juist zijn;
 • de verwerking onwettig is, maar u uw persoonsgegevens niet wilt laten wissen;
 • wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden, maar u deze gegevens wilt laten opslaan voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 • als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en controle, terwijl nog niet is vastgesteld of wij nog rechtmatig belang hebben bij de persoonsgegevens in kwestie. 

 

Zie hoofdstuk 19 voor relevante contactgegevens. 

U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die zijn verzameld en verwerkt voor doeleinden van ons gerechtvaardigde belang, bijvoorbeeld wanneer we u voorzien van relevante software-updates voor uw producten, uw toekomstige aankopen gemakkelijker maken door het onthouden van uw verzendgegevens, of wanneer we analyses en statistieken uitvoeren over aard, datum en frequentie van uw productgebruik. Zie hoofdstuk 19 voor relevante contactgegevens. 

Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. U kunt dit doen door u uit te schrijven voor onze marketinginformatie, bijvoorbeeld door op de uitschrijflink te klikken onderaan een van onze e-marketingberichten of door uw verzoek tot uitschrijven te mailen naar info@bang-olufsen.amsterdam.


14. Het recht om te klagen
Als u een klacht heeft over een inbreuk op uw privacy, kunt u deze naar ons sturen. Zie hoofdstuk 19 voor relevante contactgegevens.

Wij zullen de ontvangst van uw klacht binnen vijf (5) werkdagen bevestigen en trachten om de klacht binnen één (1) maand na de ontvangstdatum te behandelen. Als dit niet lukt zullen we u daarvan op de hoogte stellen, onder opgave van reden(en).

Bent u niet tevreden over het resultaat of de afhandeling van uw klacht door ons, kunt u uw klacht richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ  ‘s-Gravenhage, tel. 070 - 888 85 00.

 


DIVERSEN

15. Websites, plug-ins en diensten van derden
Websites, apps en producten van ons of onze zakenpartners kunnen links bevatten naar websites van derden, plug-ins (bijvoorbeeld om via social media in te loggen), of diensten (bijvoorbeeld voice control-functionaliteit van Amazon of Google). Als u ervoor kiest om deze websites, plug-ins of diensten te gebruiken, kan uw informatie aan deze externe partijen worden doorgegeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de praktijken van deze websites, plug-ins of diensten. De verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derden en niet aan ons privacybeleid. Wij verzoeken u met klem om het privacy- en beveiligingsbeleid van de relevante derden te lezen. 


16. Gegevensbeveiliging
Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te beveiligen. Daarvoor nemen we noodzakelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen.
Toegang tot onze software voor o.a. de financiële administratie, klantendatabase en productregistraties wordt beschermd door toegangsbeperkingen op basis van gebruikersnaam en wachtwoord. 

Als u zelf online diensten en apps gebruikt, is het belangrijk dat u altijd een wachtwoord kiest dat moeilijk te raden is door anderen. Zorg dat u uw wachtwoord geheim houdt.

Uw persoonlijke gegevens en uw creditcardgegevens, blijven gecodeerd in de beveiligde webservers. Creditcardinformatie wordt geleid naar één of meer goedgekeurde en gecertificeerde dienstverlener(s) en zal niet langer worden opgeslagen dan nodig is voor het verwerken van de gegevens. Alle externe overdrachten van persoonsgegevens worden beschermd door middel van encryptie.
Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons of onze zakenpartners niet meer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van een account dat u hebt is aangetast), meld ons dat dan onmiddellijk. Zie hoofdstuk 19 voor relevante contactgegevens.


17. Gebruik door kinderen
Wij richten ons niet op kinderen en hebben niet de intentie om kinderen te werven voor onze producten of diensten. Daarom zijn onze online services, met inbegrip van online accounts en apps, niet gericht op personen jonger dan zestien (16 jaar) en mogen deze ook niet door hen worden gebruikt. We verzoeken dergelijke personen geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Minderjarigen moeten uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of wettelijke voogden hebben voordat ze toegang krijgen tot de services of voordat ze persoonsgegevens verstrekken. Als een ouder of voogd ons erop attent maakt of we op een andere wijze ontdekken dat een kind jonger dan zestien zijn of haar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, zullen wij die gegevens c.q. dat account opheffen en de betreffende persoonsgegevens wissen. 


18. Wijzigingen in ons privacybeleid.
Indien nodig kunnen we dit privacybeleid wijzigen of bijwerken als gevolg van wijzigingen in de door ons aangeboden producten en diensten, veranderingen in de toepasselijke wetgeving, regelgeving of praktijken en op basis van de feedback van klanten.

Als er ingrijpende wijzigingen zijn in dit privacybeleid, zullen we onze relaties hiervan op de hoogte brengen.


19. Contactgegevens
Als u vragen hebt over dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op:

Domus Barlaeus BV | Bang & Olufsen Amsterdam
Van Baerlestraat 116

1071 BC  Amsterdam

of stuur een e-mail naar info@bang-olufsen.amsterdam

 

* Onze zakenpartners zijn o.a. fabrikanten van door ons verkochte producten, aanbieders van door ons geleverde diensten, met ons samenwerkende bedrijven door ons ingehuurde professionals of collega-dealerbedrijven.